تعرفه تراکت

الف) تحریر(تکثیر آگهی) کاغذ 80 گرم به صورت رنگی

کد

نوع کالا

تعداد

قیمت

1

تحریرA4 یکرو

2000

500000

2

تحریرA4 دورو

2000

580000

3

تحریرA5 یکرو

2000

300000

4

تحریرA5 دورو

2000

340000

5

تحریرA6 یکرو

2000

160000

6

تحریرA6 دورو

2000

200000

 

ب) چاپ دیجیتال گلاسه کاغذ 135 گرم به صورت رنگی

کد

نوع کالا

تعداد

قیمت

1

گلاسه A4 یکرو

1000

330000

2

گلاسه A4 دورو

1000

39000

3

گلاسه A5 یکرو

1000

180000

4

گلاسه A5 دورو

1000

210000

5

گلاسه A6 یکرو

1000

100000

6

گلاسه A6 دورو

1000

120000

 

* در صورت نیاز به طراحی به قیمت های فوق  مبلغ 30000 تومان افزوده می شود

* ارسال به تمام نقاط کشور امکان پذیر است. بدیهی است مبلغ پست به صورت جداگانه دریافت می شود.

* در خصوص شهر تهران در صورت تمایل می توان از پیک موتوری استفاده کرد که هزینه آن به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.